Choď na obsah Choď na menu
 


LÚH MSR 32

11. 8. 2015

LÚHOVINY 2015 – MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VERZIE CHYTRÁK

32. KRIS – KROSY

Päťpísmenové výrazy vpíšte do hrubo orámovaných líšt obrazca tak, aby ste použili každý iba raz a žiaden nezvýšil. Ako riešenie pošlite tajničku v križujúcich sa políčkach, ktorá sa číta po riadkoch.

28. 8. 1895, teda pred 120. rokmi,  sa v Sezimovom Ústí narodil ... (tajnička) ..., autor historickej beletrie.

32.jpg

Výrazy: ÁVILA, BARLA, CEDÁK, CEVIK, CIVIL, EPICI, IASON, KALVA, KARAS, KRVEĽ, NERVY, NEVAĽ, OČOVÁ, OLIVA, OLTÁR, OSIVO, PAHÝĽ, PALEC, PARTE, PEVNÁ, POKÁL, POSED, PRINC, PSINA, SKRÝŠ, VSYPY.

 

Riešenie:

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

E

 

 

 

 

 

 

V

S

Y

P

Y

 

 

 

 

 

 

E

 

I

 

 

 

 

 

 

 

D

 

C

 

O

 

 

 

 

 

 

 

I

A

S

O

N

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

O

Č 

O

V

Á

 

K

 

P

 

L

 

 

O

 

 

R

P

A

R

T

E

 

 

 

 

V

 

L

 

Á

 

 

N

 

 

E

 

E

 

R

 

N

E

V

A

Ľ

 

C

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

P

E

V

N

Á

 

 

 

O

 

 

 

Y

 

V

 

 

 

L

 

 

 

 

 

I

 

 

 

I

 

C

I

V

I

L

 

 

 

V

 

E

 

 

 

A

 

 

K

A

L

V

A

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

B

 

 

 

 

 

 

K

A

R

A

S

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

P

O

K

Á

L

 

 

 

 

 

S

 

 

 

A

 

 

 

P

R

I

N

C

 

 

 

 

 

 

 

N

 

E

 

P

 

 

 

 

 

A

 

D

 

A

 

 

 

 

 

 

 

Á

 

H

 

 

 

 

 

 

S

K

R

Ý

Š

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľ

 

 

Tajnička: SPISOVATEĽ VÁCLAV KAPLICKÝ