Choď na obsah Choď na menu
 


ÚPRAVA PRAVIDIEL

3. 4. 2018

RÉBUSOVNÍK

     Rébusovník je súťaž v riešení nápisových rébusov. Úlohou riešiteľov je vyriešiť predloženú skupinu písmen či znakov pomocou spresnenia ich polohy (pri, nad, za, po, pred, ....), či fonetickým čítaním hlások (K = Ka, Ká; M = eM; ...), alebo preložením rímskych číslic do abecedy (100 = C; 51 = LI; 504 = DIV; ...), prípadným iným dešifrovaním nápisu.

   1. Výsledkom môže byť jedno alebo viac slov, uznáva sa, okrem autorského, aj priliehavé a zodpovedajúce vedľajšie riešenie, ak sa nápis dá rébusovo prečítať podľa vyššie uvedeného kľúča.

 1a. V prípade jednoslovného výsledku sú riešením podstatné mená v 1. páde jednotného čísla, množného čísla, alebo pomnožného čísla, najmenej 5-písmenové.

 1b. Riešením nie sú vlastné mená, priezviská, ani zemepisné názvy. Ak takáto situácia nastane, bude to možné v monotematickom bloku, avšak na túto skutočnosť budú riešitelia upozornení osobitnou poznámkou.

 1c. Prídavné mená a číslovky sú v riešení použité len vo vhodnom spojení s podstatnými menami (napr. tri roky, prísna žena, dlhá palica a pod.), osobitne nie. Ak by sa tak stalo, najmä v prípade čísloviek, budú na to riešitelia upozornení osobitnou poznámkou.

 1d. Slovesá v riešení použité nebudú, ak by sa tak vo výnimočnom prípade stalo a riešením by bola veta so slovesom, budú na to riešitelia upozornení osobitnou poznámkou.

Príklad 1: Náznak: SPI – výsledok: PREDPIS (pred PI S)

Príklad 2: Zadanie: RE RE ED K – riešenie: DVERE PRE DEDKA (dve RE pred ED, Ka)

Príklad 3: Zadanie: T π R – riešenie: TAPÍR (T a pí, R)

Príklad 4: 550 H P 51 100A – riešenie: DLHÁ PALICA (DL a Há P a LI CA)

 

   2.  Rozdelenie súťaže:

ČASTI – budú tri, označené veľkými písmenami A, B, C

KOLÁ – časť A má 16 kôl a časti B a C budú mať po 17 kôl, označené arabskými číslami 1, 2, 3, ...

ÚLOHY – každé kolo bude mať 4 úlohy označené rímskymi číslami I., II., III., IV.

 

     Z každej časti bude vyhotovená samostatná tabuľka, pričom v jej poslednom kole, ak dôjde k zhode bodov na čele u viacerých súťažiach, ale aj v ďalšom poradí, rozhodne čas správneho riešenia. Najhoršia časť sa škrtá a po súčte zvyšných dvoch častí vznikne konečné poradie. Ak aj v tomto prípade dôjde k zhode na čele, o celkovom víťazovi rozhodne jednorazový rozboj. Aby sa dosiahla objektivita hodnotenia zohľadňujúca aj účasť iba v jednom, či dvoch častiach, tak najhoršia časť sa škrtá pri účasti vo všetkých troch častiach, pri zapojení sa do súťaže len v dvoch častiach sa žiadna neškrtá a pri zapojení sa len do jednej časti sa riešiteľovi v druhej časti bude počítať umiestnenie o jedno horšie je ako je u posledného aktívneho účastníka výhodnejšej časti.

     Kalendárium:

Časť A:  9.1. / 16. / 23. / 30. / 6.2. / 13. / 20. / 27. / 6.3. / 13. / 20. / 27. / 3.4. / 9. / 17. / 24.

Časť B:  1.5. / 8. / 15. / 22. / 29. / 5.6. / 12. / 19. / 26. / 3.7. / 10. / 17. / 24. / 31.7. / 7.8. /14./ 21.

Časť C:  28.8. / 4.9. / 11. / 18. / 25. / 2.10. / 9. / 16. / 23. / 30. / 6.11. / 13. / 20. / 26. / 4.12. / 11. / 18.

    

3.  V uvedenom období bude  každý  utorok po 19.00 hod predložené na chytráckej stránke na lúštenie 1 kolo, na riešenie bude 14 dní, pričom po 7 dňoch bude uverejnené vyčíslenie výsledku. Riešiteľ, ktorý pošle riešenie v termíne do vyčíslenia, získa za každú správne vyriešenú úlohu 2 body, po vyčíslení to bude 1 bod.

   3a. Ak riešiteľ pred vyčíslením alebo po vyčíslení zistí, že poslal nesprávne riešenie, môže poslať opravné (opravené) riešenie, avšak to už bude hodnotené iba 1 bodom.

  

    4. Riešenie treba posielať na mailovú adresu jozopalenik@gmail.com. Doručenie riešenia a jeho príjem potvrdí prijímateľ krátkou správou bez oznámenia správnosti resp. nesprávnosti riešenia. Správne (autorské) riešenie bude uverejnené po uplynutí lehoty na zaslanie riešenia. Ak by sa v zadaní či v úlohe vyskytla menšia chyba, pri vyhodnocovaní sa bude postupovať v prospech riešiteľov. Pri prípadnej väčšej chybe bude úloha anulovaná.

    

   5. Poradie riešiteľov bude vyhodnocované priebežne a po uplynutí termínu odoslania riešenia príslušnej úlohy uverejňované na chytráckej stránke v rubrike Skóre.

   5a. Celkový víťaz získa odmenu 20,- eur, ďalší dvaja v poradí knižné alebo vecné ceny. Fotografia víťaza bude uverejnená v Sieni slávy chytráckej stránky. Odmenení budú aj ďalší traja vyžrebovaní riešitelia, ktorí sa zapoja do všetkých troch častí.

Chytrák a Jozef Páleník

 
 

 


Kontakt

0907 871 693

pasovacka@gmail.com

chytrakjc@gmail.com


Archív

Kalendár
<< október >>
<< 2018 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Štatistiky

Online: 3
Celkom: 431346
Mesiac: 5763
Deň: 198